Tiltak i forbindelse med Corona-virus

TEMA Norge Import  AS følger FHI sine retningslinjer i forhold til Corona-virus. Det betyr at vi holder vår salgsavdeling og lager åpen.

For deg som kunde vil de forskjellige lands tiltak for å bekjempe Corona-viruset kunne fører til forsinkelser i forhold til leveringstid. Hos noen av våre hovedprodusenter er produksjon av varer inntil videre stoppet. Vi opplever nå dessverre også lengre transporttider fra produsent til vårt lager. Varer som finnes på vårt lager sendes til kunder som normalt.

Våre leverandører av transporttjenester varsler dessuten om at de er i en Force Majeure situasjon i forbindelse med tiltakene som er innført i forhold til Corona-virus- se teksten nedenfor:

Force Majeure ifm Corona-virus

Regjeringen iverksatte den 12 mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges. Kultur- og idrettsarrangement avlyses, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift, som servering, treningssentre, frisør, m.v. Det er videre lagt en rekke restriksjoner på reise- og bevegelsesfrihet for individer i Norge.

På denne bakgrunn er det åpenbart at flere bransjer nå er inne i en Force Majeur. Dette understøttes juridisk, av NHO: https://www.nholt.no/artikler/2020/korona-force-majeure/.

“At man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap. Da tenker vi først og fremst på løpende kontrakter som vi ikke vil være i stand til å oppfylle som følge av den situasjonen samfunnet er i.”

Slik vil dette påvirke deg som kunde

For deg som kunde vil dette bety at leveranser fra TEMA Norge Import AS på sikt vil kunne bli forsinket eller opphører pga forhold hos våre leverandører eller interne forhold i vår bedrift. Vi opplever nå dessverre økte leveringstider fra de fleste produksjonssteder som vi importerer varer fra. I noen tilfeller kan dessverre ikke produsentene lenger angi forsendelsetidspunkt. Vi understreker imidlertid at vi har iverksatt interne tiltak som vi mener vil være med på å sikre vår drift.

 

 

TEMA Norge Import AS er ett selskap i TEMA Norge gruppen. Denne nettsiden gir en rask oversikt over våre hovedprodukter.

Ønskes mer informasjon er det enklest å kontakt oss på vårt felles sentralbord på telefon 51 69 25 00 eller på e-mail tnipost@tema-norge.no

 

Alle våre leveranser gjøres iht. TEMA Norge Import AS sine  alminnelige salgs og leveringsbetingelser.